Karterde oluşan motor yağı buharının ve sızan gazların, tekrar yanabilmesi için emme manifolduna gönderilmesini sağlamaktadır. Bu sistemle karterdeki kaçak gazlar yanmaya gönderilirken, kartere temiz hava alınması da sağlanır. Motorun içinde, karter ve subap kapağı arasında, bloktaki yağ kanalları vasıtasıyla gaz dolaşımı olmaktadır.