Araç yağ eksiltir.
Motor yağ yakar.
Ayrıca bu arıza egzozdan mavi duman çıkmasına neden olur.